Împreună pentru educaţie

Fundatia COTE impreuna pentru educatie

Fundatia COTE impreuna pentru educatie

  • Durata: 10 luni
  • Perioada de derulare: martie – decembrie 2020
  • Finanțator: SC Yonder srl, Iași, România si PinkRoccade, Olanda, donatori privat
  • Parteneri: Școala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Buhalnița, Primăria Comunei Ceplenița, județul Iași,
  • Buget: 11752,21 EUR (SC Yonder srl și  PinkRoccade Olanda), 5400 lei (donator privat)
  • Obiectiv general: Dezvoltarea abilităților de viață si motivare pentru educație a copiilor din mediul rural

 

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Îmbunătățirea accesului la oportunități de educație pentru  25 copii, elevi în clasele IV-VIII din satul Ceplenita.
2. Sprijin pentru continuarea studiilor la liceu a elevilor din programul de dezvoltare a abilităților de viață
3. Consolidarea parteneriatului educațional cu părinții și membrii comunității, cu alte organizații și

GRUP ȚINTĂ

  • – 25 de copii proveniți din familii dezavantajate, elevi în clasele V-VIII la Școala Grigore Ureche, loc Ceplenița, com. Ceplenița, jud. Iași
  • – 24 de elevi absolvenți ai Școlii Grigore Ureche Ceplenița primesc sprijin pentru continuarea studiilor
  • – Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor
  • – Școala și comunitate

ACTIVITĂȚI

1. Derularea programului de dezvoltare a abilităților de viață.

a) Achiziționarea și distribuirea a 25 de tablete, cu acces la internet;

b) Asigurarea de materiale de igienă și protecție și alte forme de sprijin material pentru cei 25 de elevi din clasele IV-VIII;

c) Ateliere de educație nonformală, sesiuni de informare pe teme de interes pentru copii, sprijin la lecții;

2. Asigurarea de sprijin pentru continuarea educației după clasa a VIII-a pentru 24 de elevi;

d) Burse lunare;

e) Mentorat și stimularea motivației pentru dezvoltare personală;

 

REZULTATE AȘTEPTATE:

-25 de elevi în clasele IV-VIII din mediul rural au acces la tehnologie și își îmbunătățesc deprinderile de utilizare a a tabletei, la școală și în activitățile din proiect;

-25 de elevi în clasele IV-VIII din mediul rural primesc sprijin material (materiale de igienă, materiale de protecție și altele)

-25 de elevi participă la ateliere de educație nonformală, sesiuni de informare sau sprijin la teme, desfășurate în mediul online sau fizic, în funcție de evoluția contextului generat de pandemie;

– minim 6 voluntari implicați în desfășurarea activităților;

– 24 de elevi de liceu primesc sprijin pentru continuarea studiilor

 

Centrul afterschool din Ceplenița este unul dintre cele 5 create prin proiectul Împreună pentru o șansă reală la educație, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Fondul Social European prin „Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Proiectul a fost derulat în perioada 1 oct. 2010 -30 sept. 2013, de Fundația Holt România – Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii si Familii. Fundația COTE a avut rol de partener coordonator în Regiunea Nord Est.

 

Începând din 2013, un grup de angajați dintr-o firmă de IT și-a dorit să influențeze pozitiv viața acestor copii, iar companiile angajatoare i-au încurajat. După dotarea cu calculatoare, implementarea unui soft educațional, initierea copiilor în folosirea calculatorului și organizarea unei excursii motivaționale, cele două companii finanțează un program de voluntariat coordonat de Fundația COTE. Angajații companiei se implică și cu donații individuale sau cu acțiuni de voluntariat.

 

În perioada 2013-2019 proiectul a oferit pentru un număr total de 59 de copii. Aceștia au beneficiat, an de an, de  ateliere de dezvoltare abilități de viață, sesiuni de informare, ateliere creative, excursii și tabere, masa (din 2016), cadouri și pachete de Crăciun, și alte activități de sprijin îmbunătățirea accesului la educație și îmbogățirea experienței de viață și învățare.

Programul de burse, inițiat în 2016 cu 3 dintre elevii absolvenți de clasa a VIII-a, a ajuns în 2020 la un număr total de 28 de elevi.

 

Acest proiect a crescut frumos de la an la an, o dată cu copiii, pentru că, începând din 2013, compania finanțatoare a lansat o provocare, la care peste 40 de voluntari implicați în derularea activităților, cadre didactice, reprezentanți ai autorității locale, alte organizații și membrii ai comunității, angajați ai companiei finanțatoare și ai Fundației COTE, au spus DA provocării de acționa… ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE!

DONEAZĂ!

DEVINO VOLUNTAR!

REDIRECŢIONEAZĂ
PARTE DIN IMPOZIT

VEZI ŞI ALTE PROIECTE

2003-2005: SANSA MEA

Un proiect dezvoltat de Fundatia COTE Romania, si derulat in prezent de Fundatia DACO Romania. Scop: este mentinerea...