2008-2009: START – Serviciul de asistenta si sprijin a integrarii socio-profesionale pentru tineri postinstitutionalizati

Obiectiv general: Cresterea incluziunii sociale a tinerilor care parasesc sistemul de stat privind protectia copilului prin facilitarea accesului pe piata muncii

 

Obiectivul specific: Dezvoltarea unui serviciu de asistenta si sprijin a integrarii socio-profesionale a 60 de tineri postinstitutionalizati din judetul Iasi pe durata a 12 luni

 

Grup tinta: 60 de tineri peste 18 ani care au parasit sistemul de stat privind protectia copilului 300 de tineri care se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind protectia copilului din judetul Iasi

 

Beneficiari finali:

– Tinerii care parasesc/se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat privind protectia copilului.

– Reprezentantii autoritatilor locale si institutiile cu responsabilitati in incluziunea sociala.

– Comunitatea în ansamblu, prin conştientizarea importanţei promovarii accesului la munca si la toate resursele, drepturile, bunurile si servicii lor a membrilor grupurilor ţintă într-o societate europeană.

 

Activitati:

– Campanie de informare si pregatire a tinerilor din centrele de plasament din judetul Iasi si care se pregatesc sa paraseasca sistemul de protectie a copilului incepand cu anul 2008,

– Campanie de sensibilizare a angajatorilor asupra problematicii copiilor şi tinerilor institutionalizati si postinstitutionalizati

– Servicii directe de mediere pe piata muncii si acompaniament social personalizat in vederea angajarii si a mentinerii locului de munca.

– Sprijinirea tinerilor postinstitutionalizati în dificultate de către membrii comunitatii din judeţul Iaşi prin construirea unor relatii bazate pe mentorat in cadrul firmelor angajatoare.

 

Rezultate:

1. serviciu functional de asistenta si sprijin a integrarii socio-profesionale a tinerilor postinstitutionalizati

2. 374 de tineri din Centrele de plasament informaţi cu privire la modalitatile de accesare a pietei muncii

3. 250 de firme din domenii de interes pentru grupul tinta informate si sensibilizate cu privire la problematica tinerilor postinstitutionalizati si la facilitatile legislative care vin in sprijinul acestora.

4. 20 angajatori din domenii de interes pentru grupul tinta, au participat la seminarul de informare organizat

5. 55 de angajatori de inserţie disponibili să angajeze membri ai grupului ţintă 6. 46 de tineri au beneficiat de sprijin financiar de urgență pentru două luni de zile (alimente și igienă)

7. 20 dintre tinerii postinstitutionalizati, membrii grupului tinta, sunt integraţi pe piaţa muncii

8. 69 de tineri postinstitutionalizati au beneficiat de servicii de asistenta si sprijin in vederea identificarii si pastrarii unui loc de munca

++++++++++++++++++++++++

Durata proiectului: 12 luni
Perioada de derulare: 2 mai 2008 – 30 aprilie 2009
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Phare 2006 Coeziune Economica si sociala Dezvoltarea Resurselor Umane Masuri de Incluziune Sociala
Buget: 50 444 €

DONEAZĂ!

DEVINO VOLUNTAR!

REDIRECŢIONEAZĂ
PARTE DIN IMPOZIT

VEZI ŞI ALTE PROIECTE

2003-2005: SANSA MEA

Un proiect dezvoltat de Fundatia COTE Romania, si derulat in prezent de Fundatia DACO Romania. Scop: este mentinerea...