2007-2008: Dezvoltare organizationala pentru o comunitate implicata

Obiective:

 1. Dezvoltarea capacitatii Fundatiei COTE Romania de a furniza servicii de formare si consultanta in domeniul integrarii socio-profesionale a tinerilor postinstitutionalizati.
 2. Cresterea vizibilitatii in comunitate a Fundatiei COTE Romania ca partener important in integrarea socio-profesionala a tinerilor postinstitutionalizati din judetul Iasi
 3. Dezvoltarea surselor de finantare
 4. Cresterea capacitatii locale de dezvoltare si implementare a unor programe comunitare care sa faciliteze integrarea sociala si profesionala a tinerilor post-institutionalizati

Activități și rezultate:

 • Serviciul de formare profesională autorizat – Competenţe sociale şi civice
 • Specializări şi perfecţionări ale membrilor echipei (2 manager de proiect, 3 formatori, training-uri pe managementul voluntarilor, comunicare şi relaţii publice, strângere de fonduri, planificare strategică)
 • Două workshop-uri ”Împreună pentru o comunitate mai bună”
 • Campanie 2% (14 880 lei – 2008 faţă de 5 300 lei – 2007)
 • Două sesiuni de formare pentru 30 de educatori specializaţi din centrele de plasament
 • Grup consultativ de lucru în domeniul incluziunii sociale a tinerilor postinstituţionalizaţi – creat în baza acordului de parteneriat încheiat între 13 actori sociali cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale (7 instituţii, 6 ong-uri )
 • www.fundatiacote.ro

Publicații:

 • Raport anual 2008
 • Paşi spre o viaţă independentă – ghid de informare şi orientare pentru tineri (post)instituţionalizaţi
 • Ghid de bune practici pentru integrarea socio-profesională a tinerilor (post)instituţionalizaţi

Activitatea Generatoare de Venit

– În aceeași perioadă, Fundaţia COTE a beneficiat de o finanţare suplimentară

Buget: 5000 USD

Scop: Dezvoltarea unei surse de autofinanţare pentru derularea serviciilor sociale

Obiective:

 1. Exploatarea potentialului oferit de atelierul de confectii din Centrul Goruni
 2. Producţie unicat sau în serie mică de confecţii textile şi comercializarea acestora.

Concluzii în urma acestei experienţe:

Atelierul a funcţionat din august 2008 până în februarie 2009, dată la care am fost nevoiţi să suspendăm activitatea generatoare de venit. La baza deciziei de închidere temporare a atelierului au stat următorii factori:

 • Dificultatea în a identifica o persoană cu experienţă în domeniul confecţiilor care să coordoneze activitatea atelierului
 • Plan de marketing deficitar
 • Lipsa de experienţă în managementul specific sectorului profit

Printr-un alt proiect derulat de Fundaţia Principesa Margareta a României – ”Reţeaua ong-urilor care desfăţoară activităţi generatoare de venit – ACTIV” beneficiem, alături de alte 20 de ong-uri de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru a elabora şi implementa o strategie viabilă de dezvoltare a acestei activităţi generatoare de venit.

+++++++++++++++++++++

Durata: 18 luni
Perioada de derulare: dec 2007–mai 2008
Finantator: Trust for Civil Society for CEE” si Fundatia Principesa Margareta prin proiectul national Organizatile neguvernamentale in viata comunitatilor locale”
Buget: 14000 USD
Scop: Intărirea capacităţii, rolului şi percepţiei publice a Fundatiei COTE Romania ca partener important în cadrul acţiunilor la nivel local, pentru a sprijini integrarea socio-profesionala a tinerilor institutionalizati si postinstitutionalizati din judetul Iasi.

DONEAZĂ!

DEVINO VOLUNTAR!

REDIRECŢIONEAZĂ
PARTE DIN IMPOZIT

VEZI ŞI ALTE PROIECTE

2003-2005: SANSA MEA

Un proiect dezvoltat de Fundatia COTE Romania, si derulat in prezent de Fundatia DACO Romania. Scop: este mentinerea...